Politika e jashtme dhe siguria

Politika e jashtme dhe siguria, në të cilën trajtohen çështjet që kanë të bëjnë me politikën e jashtme të Kosovës, zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare në raport me të, ndikimet e jashtme malinje, çështjet e sigurisë vendore dhe rajonale, përfshirë këtu qeverisjen e këtij sektori dhe radikalizmin e dhunshëm.

Aktivitetet e fundit