Kush jemi ne dhe çfarë bëjmë

Instituti Kosovar për Hulumtim dhe Zhvillim të Politikave (KIPRED)

Instituti Kosovar për Hulumtim dhe Zhvillim të Politikave (KIPRED) është i përkushtuar për avancimin e vlerave demokratike, paqes, të drejtave të njeriut dhe qëndrueshmërisë mjedisore në Kosovë dhe në Ballkanin Perëndimor. I themeluar me një vizion për të katalizuar ndryshime pozitive përmes hulumtimeve të bazuara në fakte, pa-anshmëri, ngritjes së kapaciteteve dhe avokimit strategjik, KIPRED ka luajtur vazhdimisht një rol kyç në formësimin e peizazhit të politikave të Kosovës dhe rajonit më të gjerë. Misioni ynë drejtohet nga një përkushtim i palëkundur për të mbështetur parimet demokratike, drejtësinë dhe një mjedis të shëndetshëm.

Hulumtimi i KIPRED përfshin politikat e jashtme dhe të sigurisë, integrimin evropian, praktikat e qeverisjes, qëndrueshmërinë mjedisore, marrëdhëniet ndëretnike dhe partitë politike. Ne përdorim një qasje shume disiplinore që ndërthur kërkime rigoroze, analiza të politikave dhe avokim. Duke angazhuar një gamë të larmishme palësh të interesuara—përfshirë zyrtarë qeveritarë, organizata të shoqërisë civile, partnerë ndërkombëtarë dhe median—ne sigurojmë që puna jonë të ketë një ndikim të gjerë dhe afatgjatë. Qëllimi ynë është të ndërtojmë një shoqëri ku çdo individ mund të jetojë me dinjitet, siguri dhe në një mjedis të shëndetshëm.

Në thelb, KIPRED është një fener i ndryshimeve progresive, duke trajtuar me zell çështjet urgjente të kohës sonë, dhe duke hapur rrugën për një të ardhme më të ndritur për Kosovën dhe Ballkanin Perëndimor.