Në këtë publikim, KIPRED, përveç që rekomandon që Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme të amandamentohet në mënyrë që parregullsitë që u shfaqën në zgjedhjet e fundit të mos ndodhin sërish, gjithashtu propozon që kjo të bëhet me anë të diskutimeve me grupe

Shpërndaje këtë artikull